Právne upozornenia

© WERTHOLZ Holding GmbH
Všetky práva sú vyhradené. Rozmnožovanie textov, obrázkov a údajov na tejto internetovej stránke vrátane ukladania a používania na optických a/ alebo elektronických dátových nosičoch je dovolené len na základe písomného súhlasu spoločnosti WERTHOLZ Holding GmbH, Austria.

FIRMA WERTHOLZ A/ALEBO JEJ DODÁVATELIA Sa NEVYJADRUJE K VHODNOSTI INFORMÁCIÍ NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE PRE NEJAKÝ ÚČEL. VŠETKY INFORMÁCIE SA POSKYTUJÚ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. WERTHOLZ SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENIŤ UVEDENÉ TEXTY, OBRÁZKY A ÚDAJE KEDYKOĽVEK BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA. V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ WERTHOLZ A/ ALEBO JEJ DODÁVATELIA ZA MIMORIADNE ALEBO NEPRIAME ŠKODY, NÁSLEDKY ŠKODY ALEBO INÉ ŠKODY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z VÝPADKOV V POUŽÍVANÍ, STRATY ÚDAJOV ALEBO UŠLÉHO ZISKU – NECH BY ŠLO O UŹÍVANIE V ZMYSLE ZMLUVY ALEBO NEDBANLIVOSŤ ALEBO INÉ NEDOVOLENÉ KONANIE – A ŠKODY, KTORÉ VZNIKLI PROSTREDNÍCTVOM ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŹÍVANÍM INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE.