Obchod s drevom

WERTHOLZ - služby pre priemysel

WERTHOLZ – služby pre priemysel

Pre podniky, ktoré vyrábajú celulózu, papier a dosky, má najväčší význam kontinuálne a neprerušované zásobovanie surovinami pre ich dielne. Nákupný trh pre guľatinu je však trhom, o ktorý sa bojuje. Má svoje vlastné pravidlá a bez dobrých znalostí trhu a kontaktov je ťažké poskytnúť požadovanú záruku pre zásobovanie.

WERTHOLZ je od roku 1989 spoľahlivým partnerom lesného hospodárstva a priemyslu, ktorý spracúva guľatinu. Preberá všetky úlohy, ktoré je potrebné splniť, aby bolo potrebné množstvo priemyselného dreva želaných rozmerov a kvality k dispozícii včas pre účely ďalšieho spracovania. Podľa špecifikácií od našich zákazníkov ponúkame priemyselné drevo v želanej kvalite. Vďaka našim dlhoročným dobrým vzťahom v oblasti lesného hospodárstva dokážeme zabezpečiť, že priemyselným podnikom dodáme požadované množstvá.

Podľa špecifikácií od našich zákazníkov ponúkame priemyselné drevo v želanej kvalite.

Supply Chain Management

Obstarávanie priemyselného dreva sa značne líši od nákupu iných surovín, ktoré priemysel potrebuje. Kým je priemyselné drevo k dispozícii pre výrobný proces, musí sa zosúladiť práca mnohých zúčastnených, počínajúc ťažbou dreva, cez prípravu až po prepravu a skladové hospodárstvo. WERTHOLZ svojich zákazníkov zbaví tejto námahy a proces obstarávania je tak jednoduchý a dá sa plánovať.

Aby sa dalo nakúpiť drevo v požadovanej kvalite a množstve, sú potrebné okrem dobrých kontaktov na trhu aj rozsiahle vedomosti o obchodných a právnych štandardov. A tiež o obchodných zvyklostiach v obchode s drevom, ktoré sa v jednotlivých nákupných oblastiach od seba môžu líšiť.

WERTHOLZ má viac ako 40 rokov skúseností na trhu. Tie sú zárukou, že naši zákazníci budú mať požadované množstvo priemyselného dreva k dispozícii včas a podľa špecifikácií. Ako „externé oddelenie nákupu“ našich zákazníkov Vám ponúkame istotu pri zásobovaní za najlepší pomer ceny a výkonu.

WERTHOLZ MÁ VIAC AKO 40 ROKOV SKÚSENOSTÍ NA TRHU

Pre zákazníkov

Ako spracovateľ guľatiny potrebujete spoľahlivého a profesionálneho partnera na zásobovanie Vašej výroby? WERTHOLZ je zárukou spokojnosti a spoľahlivosti pri zásobovaní kvalitne a načas. Pošlite nám Váš dopyt.

Pre dodávateľov

Hľadáte spoľahlivého a profesionálneho odberateľa guľatiny? WERTHOLZ Vám garantuje najvyššiu spokojnosť a spoľahlivosť. Od odvozu až po fakturovanie – všetko v jednom. Pošlite nám dopyt a my sa s Vami spojíme a pripravíme Vám ponuku.