Lesné podniky

WH DANUBIUS - Lesné podniky na Slovensku

WH DANUBIUS – Lesné podniky na Slovensku

Dcérska firma skupiny WERTHOLZ, spoločnosť WH DANUBIUS, s.r.o. so sídlom v Kláštore pod Znievom sa na Slovensku stará o približne 1800 ha vlastného lesa, rozdelených do 3 prevádzok. Ročne sa zotne okolo 15 000 plnometrov vo všetkých štyroch prevádzkach. Takto zásobujeme odberateľov na Slovensku, v Rakúsku a Nemecku.

S cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné lesné hospodárstvo sme v posledných rokoch investovali vo všetkých štyroch prevádzkach najmä do rozvoja infraštruktúry. Celkovo sa zriadilo okolo 60 km lesných ciest a niekoľko skladovacích miest priamo v lese na manipulovanie s drevom. Umožňuje to efektívne a moderné obhospodarovanie a dlhodobé zabezpečenie lesných prevádzok ekologicky a ekonomicky.

Leles

Lesná prevádzka Leles leží v blízkosti ukrajinskej a maďarskej hranice pri Kráľovskom Chlmci v nadmorskej výške cca 100 m. Okolo 800 ha lesných plôch leží sčasti pri Latorici, sčasti na piesčitých dunách, časť na rovných pahorkoch na ílovitom piesku. Les je lužným lesom s rôznymi druhmi stromov, predovšetkým ide o duby, agáty, jasne, buky a topole. K prevádzke patrí aj ďalších 1 300 ha poľnohospodárskej plochy, o ktorú sa stará personál.

Gemerská Ves

V Gemerskej Vsi sa nachádza lesná prevádzka o veľkosti približne 550 ha. K prevádzke patrí aj 250 ha poľnohospodárskej plochy. Gemerská Ves leží medzi Rimavskou Sobotou a Rožňavou na rovných pahorkoch s ílovitou pôdou a v nadmorskej výške 197 až 303 m. Lesná prevádzka s rozlohou približne 550 ha má ako prirodzený porast dub. V roku 2013 sa ukončila stavba lesných ciest a tým sa zabezpečil prístup k prevádzke lesnými cestami.

Kráľova Lehota

Prevádzka Kráľova Lehota sa nachádza 45 km východne od Ružomberka v Nízkych Tatrách, v nadmorskej výške 720 až 1 150 m. Rastú tu najmä smreky a borovice. Má približne 99 ha a je najmenšou prevádzkou WH Danubius na Slovensku. Napriek tomu sa do prevádzky investovalo a je celkovo prístupná vďaka lesným cestám.

Leles

Lesná prevádzka Leles leží v blízkosti ukrajinskej a maďarskej hranice pri Kráľovskom Chlmci v nadmorskej výške cca 100 m. Okolo 800 ha lesných plôch leží sčasti pri Latorici, sčasti na piesčitých dunách, časť na rovných pahorkoch na ílovitom piesku. Les je lužným lesom s rôznymi druhmi stromov, predovšetkým ide o duby, agáty, jasne, buky a topole. K prevádzke patrí aj ďalších 1 300 ha poľnohospodárskej plochy, o ktorú sa stará personál.

 • Dub 47% 47%
 • Jaseň 35% 35%
 • Agát 10% 10%
 • Buk 5% 5%
 • Topoľ 3% 3%

Gemerská Ves

V Gemerskej Vsi sa nachádza lesná prevádzka o veľkosti približne 550 ha. K prevádzke patrí aj 250 ha poľnohospodárskej plochy. Gemerská Ves leží medzi Rimavskou Sobotou a Rožňavou na rovných pahorkoch s ílovitou pôdou a v nadmorskej výške 197 až 303 m. Lesná prevádzka s rozlohou približne 550 ha má ako prirodzený porast dub. V roku 2013 sa ukončila stavba lesných ciest a tým sa zabezpečil prístup k prevádzke lesnými cestami.

 • Dub 67% 67%
 • Buk 24% 24%
 • Borovica 9% 9%

Kráľova Lehota

Prevádzka Kráľova Lehota sa nachádza 45 km východne od Ružomberka v Nízkych Tatrách, v nadmorskej výške 720 až 1 150 m. Rastú tu najmä smreky a borovice. Má približne 99 ha a je najmenšou prevádzkou WH Danubius na Slovensku. Napriek tomu sa do prevádzky investovalo a je celkovo prístupná vďaka lesným cestám.

 • Smrek 63% 63%
 • Borovica 31% 31%
 • Buk 6% 6%
“Motivovaný a dobre vyškolený personál, rovnako ako príprava a vzdelanie budúcich mladých generácií je základným princípom v našich lesníckych a poľnohospodárskych prevádzkach. S našou modernou technikou sme získali schopnosť zabezpečiť všetky pracovné úlohy rýchlo a spoľahlivo, presne podľa vytýčeného plánu.”
Maximilian Wagner - vedúci strediska Leles