Novinky

Novinky a tlačové správy WERTHOLZ skupinu

Najnovšie príspevky

WH DANUBIUS  je oficiálne vzdelávacia spoločnosť.

WH DANUBIUS je oficiálne vzdelávacia spoločnosť.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, SPPK , www.sppk.sk vydala našej spoločnosti Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania učebného odboru Poľnohospodárstvo / Agromechanizátor, opravár.
Týmto sa otvárajú pre žiakov ako aj pre skupinu WERTHOLZ nové možnosti prevádzkovať v budúcnosti poľnohospodárstvo na profesionálnej úrovni.

WH Danubius vyhrá Merkúr 2016

WH Danubius vyhrá Merkúr 2016

Finančné riaditeľstvo SR ocenilo najlepších platiteľov dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2015. Spoločnosti získali ocenenie Merkúr 2016 za najvyššiu zaplatenú daň z príjmov zo všetkých spoločností registrovaných na daňových úradoch v jednotlivých krajoch, ako aj v rámci Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty.