Poľnohospodárstva

WH DANUBIUS - poľnohospodárstva na Slovensku

WH DANUBIUS – poľnohospodárstva na Slovensku

Slovenská dcérska firma skupiny WERTHOLZ, WH DANUBIUS, s.r.o. so sídlom v Kláštore pod Znievom sa na Slovensku stará o približne 1 300 ha poľnohospodárskych plôch. Od roku 2006 plochy obrábajú súkromní vlastníci a v tomto čase sa aj podarilo zabezpečiť výkonnú techniku na spracovanie pôdy a sejbu. Firma WH Danubius sa zaoberá výhradne rastlinnou výrobou v zmysle kritérií dobrej odbornej praxe.
Cieľom poľnohospodárskej výroby sú kvalitné produkty pre trh, pšenica a raž sa už dokonca vyznačujú potravinovou kvalitou. Najväčšia časť žatvy putuje do slovenských mlynov, ktoré si spoločnosť WH Danubius vážia ako dlhodobého a spoľahlivého partnera.

Leles

V poľnohospodárskej prevádzke Leles sa hospodári na ploche okolo 1000 ha a je pripojená k približne 800 hektárovej lesnej prevádzke. K tomu prirátajme asi 300 ha lúk a nív, ktoré slúžia aj na poľovníctvo. Orné pôdy sa nachádzajú v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny, v blízkosti rieky Latorica. Obsahujú predovšetkým rovné pozemky v nadmorskej výške 100 metrov, a tiež piesčité, stredne ťažké a na niektorých miestach aj ťažké pôdy.

Gemerská Ves

V blízkosti Tornale, medzi Rimavskou Sobotou a Rožňavou, sa nachádza prevádzka Gemerská Ves. Tu leží okolo 250 ha poľnohospodárskych plôch a približne 550 ha lesných plôch. Plochy sú na rovných pahorkoch s hlinitou pôdou v nadmorskej výške 197 až 303. V údolí je pôda stredne ťažká až ťažká. Druh pôdy je hlina so stredným obsahom ílu (Lt2), respektíve gley. Typ pôdy je lessivé – pseudogley. Vo svahových polohách je pôda stredne ťažká. Druh pôdy je hlina s obsahom ílu.

Leles

V poľnohospodárskej prevádzke Leles sa hospodári na ploche okolo 1 050 ha a je pripojená k približne 800 hektárovej lesnej prevádzke. K tomu prirátajme asi 300 ha lúk a nív, ktoré slúžia aj na poľovníctvo. Orné pôdy sa nachádzajú v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny, v blízkosti rieky Latorica. Obsahujú predovšetkým rovné pozemky v nadmorskej výške 100 metrov, a tiež piesčité, stredne ťažké a na niektorých miestach aj ťažké pôdy.

Obrábanie pôdy Leles, žatva 2021

  • Pšenica 34% 34%
  • Sója 29% 29%
  • Repka 15% 15%
  • Psenica Spaldova 3% 3%
  • Pohánka 7% 7%
  • Raž 12% 12%

Gemerská Ves

V blízkosti Tornale, medzi Rimavskou Sobotou a Rožňavou, sa nachádza prevádzka Gemerská Ves. Tu leží okolo 250 ha poľnohospodárskych plôch a približne 550 ha lesných plôch. Plochy sú na rovných pahorkoch s hlinitou pôdou v nadmorskej výške 197 až 303. V údolí je pôda stredne ťažká až ťažká. Druh pôdy je hlina so stredným obsahom ílu (Lt2), respektíve gley. Typ pôdy je lessivé – pseudogley. Vo svahových polohách je pôda stredne ťažká. Druh pôdy je hlina s obsahom ílu.

Obrábanie pôdy Gemerská Ves, žatva 2021

  • Pšenica 54% 54%
  • Sója 46% 46%

Rozhodujúca je popri efektivite aj správna motivácia

Nakoniec ešte niekoľko zaujímavých čísel: v prípade spoločnosti WH DANUBIUS je priemerný hektárový výnos u pšenice ozimnej 7,5 tony, u repky 4,2 tony, sójové bôby 3,5 a raž na pieskových pôdach 5,6 tony. Celoročne pracuje na 1000 hektároch ornej pôdy 1,5 zamestnanca, čo zodpovedá produkcii 4000 ton na 1,5 zamestnanca. Na 65 hektároch sa v priemere spotrebuje 65 litrov nafty. Rozhodujúca je popri efektivite aj správna motivácia, ktorá prináša zodpovedajúce výsledky.
Firma WH DANUBIUS, s.r.o. sa o svoju celú agrárnu úžitkovú plochu stará s pomocou štyroch ľudí – zľava Otto Szabó, ktorý zodpovedá za prípravu pôdy a sejbu. Ďalej Norbert Fazekas, ktorý pracuje s poľným postrekovačom a môže obsluhovať všetky stroje na ornej pôde; manažér Ing. Maximilian Wagner a Jozef Kiss, ktorý sa zaoberá prípravou pôdy. Otto Szabó a Jozef Kiss pracujú počas sezóny podľa potreby na ornej pôde, inak sú v lese.