Poľovačka

Zaujímavé poľovačky pre vášnivých poľovníkov

Pokyny lovu spoločnosti WERTHOLZ

Pre poľnohospodársko-lesnícky podnik WERTHOLZ Gruppe je prvoradé trvalé udržiavanie a šetrné zaobchádzanie s prírodou. V súvislosti s tým, považujeme za našu zodpovednosť aj starostlivosť a ochranu voľne žijúcej populácie. Preto naša spoločnosť organizuje aj poľovačky v súlade s týmito pokynmi.

Na východnom Slovensku, medzi dedinou Leles a mestom Kráľovský Chlmec, leží poľovný revír Norbertus. Tento revír má rozlohu 2149 ha a je rozdelený na tri oblasti a to: Erős, Poľany a Fejséš. V revíri Norbertus organizujeme individuálne poľovačky na srnčiu zver a spoločné poľovačky na bažantiu a diviačiu zver. Spoločné poľovačky sa organizujú každoročne v zimných mesiacoch, t.j. od novembra do januára. Tradične sa konajú štyri poľovačky, ktoré majú vopred určené termíny.

Organizácia spoločnej poľovačky v poľovnom revíri Norbertus

Poľovačky sa organizujú pomocou nášho tímu. Našim hosťom chceme ponúknuť krásny lovecký zážitok a krásny spoločne strávený čas, ale tiež veľký význam sa prikladá na bezpečnosť. Priebeh poľovačky je vopred plánovaný, samozrejme na základe slovenského zákona o poľovníctve. Zákon ustanovuje počet poľovne upotrebiteľných psov v závislosti od počtu strelcov. Stretnutie účastníkov sa koná v skorých ranných hodinách v lesnej časti Erős. Pred začiatkom poľovačky sa účastníci posilnia pri raňajkách a teplých nápojoch.

Prvým krokom je registrácia účastníkov poľovačky, pri ktorom sa kontrolujú a evidujú poľovné lístky a zbrojné preukazy. Platí to aj pre všetkých psov a psovodov. Neskôr účastníci poľovačky nastúpia k otváraciemu ceremoniálu. V jednom rade stoja poľovníci, oproti honci. Lesničiari poľovníckym signálom slávnostne otvoria poľovačku. Vedúci poľovačky privíta účastníkov, poľovnícky hospodár ich oboznámi so spôsobom a priebehom poľovačky i bezpečnostnými pokynmi. Každý psovod a honec musí mať počas pohonu oblečenú reflexnú vestu a strelci musia mať na sebe reflexné prvky. Tiež každý pes musí mať reflexný obojok.

Ak sa poľovačky zúčastní veľa strelcov, stanovištia budú vylosované. Následne vedúci poľovačky rozdelí strelcov na stanovištia, ktoré sú číslami označené. Po zaznení signálu sa začína hon. Honci spolu s psami začnú tlačiť zver k strelcom, dôležité je aby psy spolupracovali so svojimi psovodmi.

Po skončení poľovačky sa všetci dostavia na výrad a zoradia sa k záverečnému ceremoniálu. Zaznie signál „Výrad“. Vedúci poľovačky hlási výsledok lovu poľovnému hospodárovi, ten sa poďakuje prítomným za účasť a námahu. Na záver poľovačky vyjadria lesničiari signálom „Lovu zdar!“ poľovnícku poctu ulovenej zveri a vďaku poľovníkom a honcom, ktorí sa zúčastnili poľovačky.

V poslednom pohone sa poľovníci stretávajú v neďalekej reštaurácii, ktorá je vybudovaná v pivnici zrúcaniny hradu Csonkavár zo 16. storočia. Taktiež je u nás zvykom pripraviť chutné pohostenie väčšinou z diviny.

Ing. Maximilian Wagner

Zástupca obhospodarovateľa revíru