Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, SPPK , www.sppk.sk vydala našej spoločnosti Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania učebného odboru Poľnohospodárstvo / Agromechanizátor, opravár.
Týmto sa otvárajú pre žiakov ako aj pre skupinu WERTHOLZ nové možnosti prevádzkovať v budúcnosti poľnohospodárstvo na profesionálnej úrovni.